+45 93 30 20 50 [email protected]

Skødeskrivning og berigtigelse af handel

Skødeskrivning/berigtigelse af handel

 

Hvis du køber eller sælger ejendom via en ejendomsmægler, men ikke ønsker juridisk bistand til gennemgang eller udarbejdelse af købsaftale, tilbyder Kvik Bolighandel hjælp til skødeskrivning/berigtigelse af handlen.

Skødeskrivning/berigtigelse omfatter:
* Udarbejdelse og tinglysning af skøde
* Koordinering af handlen, herunder korrespondance med købers og sælgers pengeinstitut
* Frigivelse af købesummen overfor sælger, når skødet er tinglyst uden anmærkninger

Pris for villa, sommerhus eller ejerlejlighed uden lån på ejendommen – kr. 2.495,00
Pris for villa, sommerhus eller ejerlejlighed med lån på ejendommen – kr. 2.995,00

Skødeskrivning/berigtigelse inkl. refusionsopgørelse omfatter:
* Udarbejdelse og tinglysning af skøde
* Koordinering af handlen, herunder korrespondance med købers og sælgers pengeinstitut
* Udarbejdelse af refusionsopgørelse
* Frigivelse af købesummen overfor sælger, når skødet er tinglyst uden anmærkninger

Pris for villa, sommerhus eller ejerligheden uden lån på ejendommen – kr. 3.495,00
Pris for villa, sommerhus eller ejerlejlighed med lån på ejendommen – kr. 3.995,00

Der tages forbehold om tillæg ved underskudshande og ved debitorskifte af sikkerhed til ejerforening.
Ved erhvervsejendomme, landbrug og udstykningssager: Spørg efter pris

Kontakt os via mail [email protected], eller ring til os på tlf. 9330 2050.

 

For at undgå interessekonflikt rådgiver vi kun en af parterne i handlen.

Har du fundet boligen hos en ejendomsmægler og endnu ikke indgået en bindende købsaftale, anbefaler vi dig fuld køberrådgivning

Hvis boligen ikke er til salg hos en ejendomsmægler, men du er enig med sælger/køber om handelsvilkårene, anbefaler vi at få udarbejdet en købsaftale. Se mere her: Salg-uden-mægler

 

 

 

Mere information om skødeskrivning og berigtigelse:

Tinglysning af skøde:
Tinglysning af skødet foregår digitalt ved Tinglysningsretten og sikrer køber det retsmæssige ejerskab af ejendommen. Hvis sælger har lån i ejendommen, vil skødet i første omgang blive tinglyst med anmærkning om sælgers indestående lån. Når skødet er tinglyst, kan køber få sit nye lån tinglyst på ejendommen og i den forbindelse overtage den allerede betalte tinglysningsafgift på sælgers lån. Først når købers lån er tinglyst på ejendommen, må sælgers lån aflyses for at sikre overførsel af tinglysningsafgiften. Når sælgers lån er aflyst, fjernes anmærkningerne på skødet og købesummen kan frigives til sælger.

Tinglysningsafgift:
Når der skal tinglyses skøde på en fast ejendom, skal der betales en tinglysningsafgift til staten.
Tinglysningsafgiften beregnes som 0,6% af afgiftsgrundlaget, oprundet til nærmeste hundrede og tillagt en fast afgift på 1.660,00 kr. Afgiftsgrundlaget for villaer, sommerhuse og ejerlejligheder solgt i fri handel er ejerskiftesummen. Er der tale om en familiehandel er afgiftsgrundlaget dog den højeste værdi af enten ejerskiftesummen eller ejendommens offentlige vurdering minus 15%. Køber og sælger kan frit aftale, hvem der betaler tinglysningsafgiften.

Herudover skal der betales tinglysningsafgift, hvis køber skal have tinglyst lån på ejendommen.

Tinglyst sikkerhed til ejerforeningen:
De fleste ejerforeninger kræver, at ejerlejlighedsejerne stiller sikkerhed for fællesudgifterne overfor ejerforeningen. Sikkerhedsstillelsen sker oftest ved tinglysning af ejerforeningens vedtægter eller i form af et ejerpantebrev. Hvis sikkerhedsstillelsen er tinglyst til den til enhver tid værende ejer af ejerlejligheden, skal der ikke ske debitorskifte ved overdragelsen. Hvis sikkerhedsstillelsen er tinglyst personligt, skal der ske et debitor/kreditorskifte.

Boligrådgivning ved skilsmisse:
Hvis I i forbindelse med en skilsmisse eller bodeling er enige om, hvem der skal overtage huset, men I begge to står som adkomsthavere i tingbogen, skal det nye ejerforhold registreres i tingbogen. Kvik Bolighandel hjælper jer med at berigtige adkomstforholdet, så begge parter kan komme hurtigt videre. 

I begge situationer skal der være styr på købesummens betaling, herunder evt. bevilling fra bank eller kreditforening om overtagelse af gælden i ejendommen.

Hvis I har været gift og har en skilsmisse-/separationsbevilling fra Statsforvaltningen, kan I nøjes med at betale kr. 1.660,00 i tinglysningsafgift ved tinglysning af skødet. Hvis I ikke har været gift, beregnes tinglysningsafgiften som 0,6% af købesummen (ved parcelhuse, ejerlejligheder og sommerhuse), oprundet til nærmeste hundrede og tillagt kr. 1.660,00.

Lad os tage en uforpligtende snak omkring skødeskrivning og berigtigelse

 

Hos Kvik Bolighandel har vi flere års erfaring med skødeskrivning og berigtigelse af handler.

Kontakt os i dag og lad os tage en snak

3 + 14 =