+45 93 30 20 50 [email protected]

Køberrådgivning

 

Køberrådgivning

 

Hvis sælgers ejendomsmægler eller advokat udarbejder dokumenterne, anbefaler vi, at du får din egen uvildige rådgiver til at kigge papirerne grundigt igennem og sørge for, at alle aftaler i handlen overholdes. Kvik Bolighandel har mange års erfaring med køberrådgivning i hele Danmark.

Hos os er det dine ønsker og forventninger som køber, der kommer i fokus.

 

Køberrådgivning omfatter:
* Komplet rådgivning
* Gennemgang og godkendelsen af købsaftalen og bilag
* Koordinering af handlen, herunder korrespondance med købers og sælgers pengeinstitut
* Udarbejdelse/gennemgang af skøde
* Udarbejdelse/gennemgang af refusionsopgørelse
* Frigivelse af købesummen overfor sælger, når skødet er tinglyst uden anmærkninger

Pris for villa, sommerhus eller ejerlejlighed: Kr. 6.875,00
Landbrug op til 20 ha.: Kr. 12.000,00
Erhvervsejendomme og landbrug over 20 ha.: Spørg efter pris

Der tages forbehold om tillæg ved underskudshandel og debitorskifte af sikkerhed til ejerforening.

 

Kontakt os på [email protected], gerne med en kopi af den indgåede købsaftale, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Hvis du ikke har brug for den juridiske gennemgang og rådgivning, anbefaler vi dig at få hjælp til skødeskrivning.

Hvis boligen ikke er til salg hos en ejendomsmægler, men du er enig med sælger/køber om handelsvilkårene, anbefaler vi at få udarbejdet en købsaftale. Se mere her: Salg-uden-mægler

For at undgå interessekonflikt rådgiver vi kun en af parterne i handlen.

 

Mere information om køberrådgivning:

Du kan godt underskrive købsaftalen hos ejendomsmægleren, inden du kontakter os, hvis du får tilføjet et rådgiverforbehold i købsaftalen. Det betyder, at handlen kun gælder, hvis din rådgiver kan godkende handlen indenfor en fastsat frist. Når du underskriver købsaftalen, skal du blot oplyse, at vi er din rådgiver og sikre dig, at ejendomsmæglerne har indsat et rådgiverforbehold i købsaftalen.

Eksempel på rådgiverforbehold i købsaftalen:
Nærværende handel er fra købers side betinget af, at dennes rådgiver, jf. købsaftalens afsnit 10, godkender handlen i sin helhed. Indsigelser skal være sælgers ejendomsmægler skriftligt i hænde senest kl. 16 xx hverdage efter købsaftalen er underskrevet af begge parter Såfremt indsigelser ikke er fremkommet inden fristens udløb, er handlen bindende for køber, bortset fra evt. fortrydelsesret efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Der skal for god ordens skyld gøres opmærksom på, at fortrydelsesfristen efter loven løber sideløbende med indsigelsesfristen efter nærværende bestemmelse.

Herefter sender ejendomsmægleren alle handlens dokumenter til os. Vi gennemgår og foretager en juridisk vurdering af købsaftalen og de medfølgende bilag. Hvis der er behov for det, indhentes yderligere oplysninger. Når handlens dokumenter er grundigt gennemgået, afholder advokat Jens Steensgaard et telefonmøde med dig som køber, hvor du bliver rådgivet om de forhold i købsaftalen, du skal være specielt opmærksom på og får svar på dine eventuelle spørgsmål. På vegne af dig godkender vi handlen overfor ejendomsmægleren, evt. med de forbehold, som vi er blevet enige om under telefonmødet.

Når handlen er endelig godkendt uden forbehold, tager vi os af den efterfølgende sagsbehandling. Vi sørger for, at alle aftaler og betingelser overholdes, vi tinglyser digitalt skøde på ejendommen, udarbejder refusionsopgørelse og koordinerer sagsbehandlingen med sagens øvrige parter.

Tinglysning af skøde:
Tinglysning af skødet foregår digitalt ved Tinglysningsretten og sikrer køber det retsmæssige ejerskab af ejendommen. Hvis sælger har lån i ejendommen, vil skødet i første omgang blive tinglyst med anmærkning om sælgers indestående lån. Når skødet er tinglyst, kan køber få sit nye lån tinglyst på ejendommen og i den forbindelse overtage den allerede betalte tinglysningsafgift på sælgers lån. Først når købers lån er tinglyst på ejendommen, må sælgers lån aflyses for at sikre overførsel af tinglysningsafgiften. Når sælgers lån er aflyst, fjernes anmærkningerne på skødet og købesummen kan frigives til sælger.

Tinglysningsafgift:
Når der skal tinglyses skøde på en fast ejendom, skal der betales en tinglysningsafgift til staten.
Tinglysningsafgiften beregnes som 0,6% af afgiftsgrundlaget, oprundet til nærmeste hundrede og tillagt en fast afgift på 1.660,00 kr. Afgiftsgrundlaget for villaer, sommerhuse og ejerlejligheder solgt i fri handel er ejerskiftesummen. Er der tale om en familiehandel er afgiftsgrundlaget dog den højeste værdi af enten ejerskiftesummen eller ejendommens offentlige vurdering minus 15%. Køber og sælger kan frit aftale, hvem der betaler tinglysningsafgiften.

Herudover skal der betales tinglysningsafgift, hvis køber skal have tinglyst lån på ejendommen.

Tinglyst sikkerhed til ejerforeningen:
De fleste ejerforeninger kræver, at ejerlejlighedsejerne stiller sikkerhed for fællesudgifterne overfor ejerforeningen. Sikkerhedsstillelsen sker oftest ved tinglysning af ejerforeningens vedtægter eller i form af et ejerpantebrev. Hvis sikkerhedsstillelsen er tinglyst til den til enhver tid værende ejer af ejerlejligheden, skal der ikke ske debitorskifte ved overdragelsen. Hvis sikkerhedsstillelsen er tinglyst personligt, skal der ske et debitor/kreditorskifte.

Lad os tage en uforpligtende snak omkring dit køb af bolig

Hos Kvik Bolighandel har vi mange års erfaring med køberrådgivning og vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt os og lad os tage en uforpligtende snak omkring din bolighandel.

9 + 10 =