For ejendomsmæglere

Har du brug for hjælp til sagsbehandlingen? Jeg tilbyder fleksibel og professionel outsourcing af sagsbehandling – før salg, ved indgåelse af købsaftale og/eller berigtigelse af handlen.

Mulighed for outsourcing af følgende sagsbehandling:

Før salg:
* Indhentelse af alle relevante dokumenter
* Klargøring og indtastning af relevante data på sagen
* Indhentelse af sælgers godkendelse af salgsopstillingen

Ved indgåelse af købsaftale:
* Opdatering af sagens dokumenter
* Klargøring og indtastning af relevante data på sagen
* Købsaftalens pkt. 11 udfærdiges sammen med ejendomsmægleren

Berigtigelse:
* udarbejdelse og tinglysning af digitalt skøde
* udarbejdelse af refusionsopgørelse
* koordinering af handlen, herunder korrespondance med købers og sælgers pengeinstitut
* kontrol af garantistillelse og deponering af købesummen
* frigivelse af købesummen overfor sælger, når betingelserne herfor er opfyldte

Du bestemmer selv, hvilken del af sagsbehandlingen du vil outsource.

* Ingen binding – du bestiller og betaler kun honorar i de sager, hvor du har brug for hjælp
* Professionel sagsbehandling af uddannet ejendomsmægler og medlem af DE
* Mulighed for sparringspartner med 25 års erfaring fra advokat- og ejendomsmæglerbranchen
* Mulighed for tilkobling til dit mæglersystem, så mægleropgaver og sagsbehandling sker fra samme firma

Mange års erfaring med digital tinglysning:

Skøder
* villaer, sommerhuse og ejerlejligheder
* landbrugsejendomme
* arealoverførsler
* udstykninger
Skifteretsattester
Tinglysningsfuldmagter
Pantehæftelser:
* tinglysning af ejerpantebreve
* tinglysning af underpant
* debitorskifte på ejerpantebreve
* forhøjelse af ejerpantebreve
Aflysning af servitutter

Som sagsbehandler tilstræber jeg mig altid at yde mit bedste
overfor såvel kunder som samarbejdspartnere.

* Høj faglighed
* Professionel tilgang til sagerne
* Servicemindet
* Hurtig og effektiv sagsbehandling
* Opmærksom på at alle frister overholdes
* 25 års erfaring fra ejendomsmægler- og advokatbranchen
* heraf 17 års erfaring med landbrugshandler