Privat salg

Ved selvsalg eller privat salg af ejendom – hvad enten der er tale om sommerhus, villa, ejerlejlighed eller landbrug – bør du søge professionel hjælp til at afslutte handlen.

Privat salg uden købsaftale:

Hvis sælger og køber er enige om alle forhold i handlen og ikke har brug for juridisk rådgivning, kan vi hjælpe med at tinglyse det digitale skøde på ejendommen. Skødet indeholder de helt basale oplysninger om bolighandlen, herunder navn på sælger og køber, ejendommens adresse, købesum og overtagelsesdag.

Privat salg uden købsaftale omfatter:

 • Udarbejdelse og tinglysning af digitalt skøde
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelse, hvis det ønskes
 • Koordinering af handlen, herunder korrespondance med købers og sælgers pengeinstitut
 • Kontrol af deponering af købesummen
 • Frigivelse af købesummen overfor sælger, når betingelserne herfor er opfyldte

Pris for villa, sommerhus eller ejerlejlighed uden lån på ejendommen – kr. 3.995,00
Pris for villa, sommerhus eller ejerlejlighed med lån på ejendommen – kr. 4.495,00

Der tages forbehold om tillæg ved underskudshandel og ved debitorskifte af sikkerhed til ejerforening.
Tillæg ved tinglysning af skifteretsattest til efterlevende ægtefælle – kr. 995,00.
Ved erhvervsejendomme, landbrug og udstykningssager: Spørg efter pris.

Privat salg med købsaftale:

I mange tilfælde vil det være den bedste løsning at få lavet en købsaftale. Det er en skriftlig aftale, som indeholder de vilkår, sælger og køber har aftalt om ejendomshandlen. Det er blandt andet aftaler omkring overtagelse, pris, omfang, rettigheder og forpligtelser. Som sælger af fast ejendom er det vigtigt, at købsaftalen indeholder alle de nødvendige oplysninger, så sælger ikke bagefter risikerer at drages til ansvar for forhold på den solgte ejendom. Som sælger bør man også – så vidt det er muligt – fremlægge tilstandsrapport, elinstallationsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring for at undgå efterfølgende mangelsansvar.

Privat salg med købsaftale omfatter:

 • Komplet juridisk rådgivning
 • Udarbejdelse og gennemgang af købsaftale
 • Indhentelse af bilag vedrørende ejendommen
 • Udarbejdelse og tinglysning af digitalt skøde
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelse, hvis det ønskes
 • Koordinering af handlen, herunder korrespondance med købers og sælgers pengeinstitut
 • Kontrol af deponering af købesummen
 • Frigivelse af købesummen overfor sælger, når betingelserne herfor er opfyldte

Pris for villa, sommerhus eller ejerlejlighed – kr. 12.000,00
Privat salg med købsaftale udføres af vores samarbejdspartner Steensgaard Advokatanpartsselskab.

Der tages forbehold om tillæg ved underskudshandel og ved debitorskifte af sikkerhed til ejerforening.
Tillæg ved tinglysning af skifteretsattest til efterlevende ægtefælle – kr. 995,00.
Ved erhvervsejendomme, landbrug og udstykningssager: Spørg efter pris.

Mere information om privat salg:

Købsaftale:

Hvis du vælger at få udarbejdet købsaftale, sker dette gennem Steensgaard Advokatanpartsselskab. I forbindelse med udarbejdelse af købsaftalen, indhenter vi alle relevante bilag vedrørende ejendommen og sikrer at disse er modtaget af køber inden underskrift af købsaftalen. Herudover udarbejder vi købsaftalen med oplysninger om blandt andet overtagelse, pris, omfang, rettigheder og forpligtelser og Steensgaard Advokatanpartsselskab yder komplet juridisk rådgivning gennem hele forløbet.

Tinglysning af skøde:

Tinglysning af skødet foregår digitalt ved Tinglysningsretten og sikrer køber det retsmæssige ejerskab af ejendommen. Hvis sælger har lån i ejendommen, vil skødet i første omgang blive tinglyst med anmærkning om sælgers indestående lån. Når skødet er tinglyst, kan køber få sit nye lån tinglyst på ejendommen og i den forbindelse overtage den allerede betalte tinglysningsafgift på sælgers lån. Anmærkningerne på skødet fjernes efter, at sælgers lån er aflyst eller omdannet til afgiftspantebrev. Når skødet er anmærkningsfrit og handlens øvrige betingelser er opfyldte, kan købesummen frigives til sælger.

Tinglysningsafgift:

Når der skal tinglyses skøde på en fast ejendom, skal der betales en tinglysningsafgift til staten.

Tinglysningsafgiften beregnes som 0,6% af afgiftsgrundlaget, oprundet til nærmeste hundrede og tillagt en fast afgift på 1.660,00 kr. Afgiftsgrundlaget for villaer, sommerhuse og ejerlejligheder solgt i fri handel er ejerskiftesummen. Er der tale om en familiehandel er afgiftsgrundlaget ejerskiftesummen, dog minimum 85% af den offentlige vurdering. Køber og sælger kan frit aftale, hvem der betaler tinglysningsafgiften.

Herudover skal der betales tinglysningsafgift, hvis køber skal have tinglyst lån på ejendommen.

Tinglyst sikkerhed til ejerforeningen:

De fleste ejerforeninger kræver, at ejerlejlighedsejerne stiller sikkerhed for fællesudgifterne overfor ejerforeningen. Sikkerhedsstillelsen sker oftest ved tinglysning af ejerforeningens vedtægter eller i form af et ejerpantebrev. Hvis sikkerhedsstillelsen er tinglyst til den til enhver tid værende ejer af ejerlejligheden, skal der ikke ske debitorskifte ved overdragelsen. Hvis sikkerhedsstillelsen er tinglyst personligt, skal der ske et debitor/kreditorskifte.