Persondata- og cookiepolitik


Berigtigelse (købsaftale udarbejdet af advokat eller ejendomsmægler):

Berigtigelse uden refusionsopgørelse:

Villa, sommerhus eller ejerlejlighed uden lån på ejendommen – kr. 2.495,00
Villa, sommerhus eller ejerlejlighed med lån på ejendommen – kr. 2.995,00

Berigtigelse med refusionsopgørelse:

Villa, sommerhus eller ejerlejlighed uden lån på ejendommen – kr. 3.495,00
Villa, sommerhus eller ejerlejlighed med lån på ejendommen – kr. 3.995,00


Privat salg

Privat salg uden købsaftale:

Villa, sommerhus eller ejerlejlighed uden lån på ejendommen – kr. 3.995,00
Villa, sommerhus eller ejerlejlighed med lån på ejendommen – kr. 4.495,00

Privat salg med købsaftale:

Pris for villa, sommerhus eller ejerlejlighed – kr. 12.000,00


Køberrådgivning (købsaftale er udarbejdet af advokat eller ejendomsmægler)

Villa, sommerhus eller ejerlejlighed – kr. 6.875,00


Berigtigelse (købsaftale udarbejdet af advokat eller ejendomsmægler):

Berigtigelse uden refusionsopgørelse:

Villa, sommerhus eller ejerlejlighed uden lån på ejendommen – kr. 2.495,00
Villa, sommerhus eller ejerlejlighed med lån på ejendommen – kr. 2.995,00

Berigtigelse med refusionsopgørelse:

Villa, sommerhus eller ejerlejlighed uden lån på ejendommen – kr. 3.495,00
Villa, sommerhus eller ejerlejlighed med lån på ejendommen – kr. 3.995,00


Privat salg

Privat salg uden købsaftale:

Villa, sommerhus eller ejerlejlighed uden lån på ejendommen – kr. 3.995,00
Villa, sommerhus eller ejerlejlighed med lån på ejendommen – kr. 4.495,00

Privat salg med købsaftale:

Pris for villa, sommerhus eller ejerlejlighed – kr. 12.000,00


Køberrådgivning (købsaftale er udarbejdet af advokat eller ejendomsmægler)

Villa, sommerhus eller ejerlejlighed – kr. 6.875,00

Vi respekterer dit privatliv og beskytter dine personoplysninger

 

Persondatapolitik

Behandling af persondata:
Kvik Bolighandel er er dataansvarlig for vores kunders sager. Vi kan kontaktes på mail: info@kvikbolighandel.dk og telefon 9330 2050.

Vi respekter dit privatliv og dine rettigheder til at beskytte dine personoplysninger. Derfor vil vi sikre lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af dine oplysninger, uanset hvorfra og hvorfor, vi har modtaget dine oplysninger.

Personoplysninger er alle oplysninger om en person, der kan identificeres. Det være sig oftest for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, og kontaktoplysninger i øvrigt, uanset om det er kontakt til dig privat eller på din arbejdsplads.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere den service og de ydelser, som du vælger at aftage hos os.

Vi indsamler de almindelige personoplysninger, der er nødvendige i vores relation til dig og vores ydelser i øvrigt.

  • Når du indgår i et kundeforhold med os, indsamler vi dine kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og cpr.nr.Hvis du ikke efterfølgende indgår i en anden relation med os, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i 10 år fra kundeforholdets afslutning.
  • Når du kontakter os direkte i andre situationer, behandles dine kontaktoplysninger i vores telefon- og/eller IT-systemer.Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger i op til 5 år fra seneste kontakt, afhængigt at kontaktes karakter.

Hvis vi undtagelsesvis har behov for at indsamle personfølsomme oplysninger, sker dette ikke uden dit samtykke.

Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig ved at kontakte os.

Vi videregiver kun dine personoplysninger, når det er formålstjenstligt for at levere den service eller ydelse, du aftager fra os. Herudover kan vi videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis det kræves af lovgivningen.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til brug for markedsføring overfor dig uden dit samtykke. Du kan til enhver tid frabede dig markedsføring fra os eller vores samarbejdspartnere ved at kontakte os.

Hvis dine personoplysninger videregives til tredjelande, vil du blive oplyst om dette.

Når du får oplysning om, at andre dataansvarlige virksomheder behandler dine personoplysninger, skal du være opmærksom på, at de ikke nødvendigvis har samme persondatapolitik og persondatabehandling som os.

Vi indsamler dine personoplysninger fra dig. Herudover kan vi modtage oplysninger om dig fra pengeinstitutter, advokater eller ejendomsmæglere.

Vi sikrer dine personoplysninger ved både tekniske og organisatoriske foranstaltninger. På den måde beskytter vi dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller adgang.

Vi kan løbende ændre denne persondatapolitik, og forbeholder os ret til dette, fordi vi løbende vil sikre, at vi opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

– Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

– Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

– Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

– Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

– Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

– Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger og klageadgang:
Du kan altid kontakte os, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger og andre fortrolige oplysninger på. Du kan også indgive en klage via Datatilsynets – kontaktoplysninger findes på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

—oOo—

Cookiespolitik

Hvad er en cookie?
Cookies anvendes af stort set alle hjemmesider. En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser. Cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Sådan bruger vi cookies
Når du besøger vores hjemmeside, bliver der lagt en cookie på din computer. Første gang du går ind på hjemmesiden, bliver du i bunden spurgt, om du accepterer brugen af cookies. Her kan du vælge at sige ja eller nej. Hvis du siger ja, sættes der en cookie på din computer, som bruges til at samle statistik. Vi bruger statistikken til at forbedre brugervenligheden og oplysningerne i statistikken er anonyme og bliver ikke koblet til dig som bruger.

I din browser kan du slette de cookies, du har liggende, ligesom du også helt kan slå cookies fra.