Om os

Gennem mange års erfaring har vi hos Kvik Bolighandel specialiseret os i rådgivning og ekspedition af ejendomshandler. Det gælder både den juridiske rådgivning, hvor vi sørger for at sikre dig bedst muligt i forhold til gældende lovgivning samt det praktiske forløb ved tinglysning af skøde, udarbejdelse af refusionsopgørelse og koordinering af handlen.


Susanne Schmidt

Ejendomsmægler, MDE

Susanne er uddannet ejendomsmægler og har arbejdet med ejendomshandler siden 1999. Susanne har arbejdet med alle former for boligtyper – villaer, ejerlejligheder, sommerhuse, udlejningsejendomme samt et utal af landbrugshandler og udstykningssager. Susanne tager sig af alt det praktiske i forbindelse med ejendomshandlen.

 

SAMARBEJDSPARTNER:
Jens Steensgaard

Advokat (H)

Jens er uddannet advokat med møderet for Højesteret. Jens har over 30 års erfaring med juridisk rådgivning og driver i dag sit eget selvstændige advokatfirma, Steensgaard Advokatanpartsselskab. Jens tager sig af den juridiske rådgivning i de sager, hvor der er behov for det.

 

Formelle oplysninger:

Kvik Bolighandel ApS er ansvarsforsikret, hvilket som udgangspunkt indebærer, at et evt. erstatningsansvar, der måtte opstå som følge af fejl eller mangler ved vores rådgivning, kan dækkes af HDI Forsikring (kollektiv forsikring via Dansk Ejendomsmæglerforening) for et beløb af indtil kr. 5 mio. pr. skade, De som kunde måtte lide. Den samlede forsikringssum udgør maksimalt kr. 100 mio. Forsikringen dækker formidling af ejendomme beliggende i Danmark.

Vi bestræber os altid på at yde den bedste service overfor vores kunder. Hvis du har været utilfreds med vores behandling af sagen eller det krævede honorar, håber vi, at du vil kontakte os, så vi kan få en snak herom. Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S., tlf. 70253666, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk

Erhvervsstyrelsen har følgende kontaktoplysninger: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Alle 17, 2100 København Ø, tlf.nr. 35291000, www.erhvervsstyrelsen.dk