Om os

Gennem mange års erfaring har jeg specialiseret mig i rådgivning og ekspedition af ejendomshandler.

Min vision er, at yde dig en enkelt og letforståelig sagsbehandling på et højt fagligt niveau.


Susanne Schmidt

Ejendomsmægler, MDE

Susanne er uddannet advokatsekretær og ejendomsmægler og har arbejdet i advokat- og ejendomsmæglerbranchen siden 1994. Susanne har arbejdet med alle former for boligtyper – villaer, ejerlejligheder, sommerhuse, udlejningsejendomme samt et utal af landbrugshandler og udstykningssager.  

Formelle oplysninger:

Kvik Bolighandel ApS er ansvarsforsikret, hvilket som udgangspunkt indebærer, at et evt. erstatningsansvar, der måtte opstå som følge af fejl eller mangler ved vores rådgivning, kan dækkes af HDI Forsikring (kollektiv forsikring via Dansk Ejendomsmæglerforening) for et beløb af indtil kr. 5 mio. pr. skade, De som kunde måtte lide. Den samlede forsikringssum udgør maksimalt kr. 100 mio. Forsikringen dækker formidling af ejendomme beliggende i Danmark.

Vi bestræber os altid på at yde den bedste service overfor vores kunder. Hvis du har været utilfreds med vores behandling af sagen eller det krævede honorar, håber vi, at du vil kontakte os, så vi kan få en snak herom. Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S., tlf. 70253666, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk

Erhvervsstyrelsen har følgende kontaktoplysninger: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Alle 17, 2100 København Ø, tlf.nr. 35291000, www.erhvervsstyrelsen.dk