+45 93 30 20 50 [email protected]

Om Kvik Bolighandel

Gennem mange års erfaring har vi hos Kvik Bolighandel specialiseret os i rådgivning i forbindelse med køb og salg af boliger. Det gælder både den juridiske rådgivning, hvor vi sørger for at sikre dig bedst muligt i forhold til gældende lovgivning samt det praktiske forløb ved tinglysning af skøde, udarbejdelse af refusionsopgørelse og koordinering af handlen.

Vi rådgiver købere, der har fundet deres kommende bolig hos en ejendomsmægler og har brug for deres egen uvildige rådgiver. Vi rådgiver også sælgere, der har benyttet ejendomsmægler, men gerne vil have nye – og måske billigere øjne – til at klare det praktiske og juridiske, når købsaftalen er underskrevet. Og sidst men ikke mindst er vi også behjælpelige for de købere og sælgere, som har fundet hinanden uden, at ejendommen har været til salg via ejendomsmægler.

Hos Kvik Bolighandel er du sikker på, at din bolighandel bliver grundigt gennemgået og ekspederet. Vi har tid til dig og er nærværende. Vi komplicerer ikke tingene, men sørger for at formidle vores viden videre til dig i et letforståeligt sprog.

Gennem årene har vi primært rådgivet sælgere og købere i Kolding-området, hvor vi fysisk er placeret. Den digitale udvikling har dog betydet, at vi i dag ekspederer handler i hele Danmark, da praksis er den samme, uanset hvor i landet boligen er beliggende.

Vi gør, hvad vi kan for, at du skal føle dig tryg hele vejen fra den dag, du underskriver aftalen til det sidste punktum er sat i din handel.

Susanne Schmidt

Susanne Schmidt

Ejendomsmægler, MDE

Susanne er uddannet ejendomsmægler og har arbejdet med ejendomshandler siden 1999. Susanne har arbejdet med alle former for boligtyper – villaer, ejerlejligheder, sommerhuse, udlejningsejendomme samt et utal af landbrugshandler og udstykningshandler. Susanne tager sig af alt det praktiske i forbindelse med ejendomshandlen.

Jens Steensgaard

Jens Steensgaard

Advokat (H)

Jens er uddannet advokat med møderet for Højesteret. Jens har over 30 års erfaring med juridisk rådgivning og driver i dag sit eget selvstændige advokatfirma, Steensgaard Advokatanpartsselskab. Jens tager sig af den juridiske gennemgang og rådgivning i forbindelse med ejendomshandlen.

Formelle oplysninger:

Kvik Bolighandel ApS er ansvarsforsikret, hvilket som udgangspunkt indebærer, at et evt. erstatningsansvar, der måtte opstå som følge af fejl eller mangler ved vores rådgivning, kan dækkes af Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup (kollektiv forsikring via Dansk Ejendomsmæglerforening) for et beløb af indtil kr. 5 mio. pr. skade, De som kunde måtte lide. Den samlede forsikringssum udgør maksimalt kr. 100 mio. Forsikringen dækker formidling af ejendomme beliggende i Danmark.

Vi bestræber os altid på at yde den bedste service overfor vores kunder. Hvis du har været utilfreds med vores behandling af sagen eller det krævede salær, håber vi, at du vil kontakte os, så vi kan få en snak herom. Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S, tlf. 70253666, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk.

Erhvervsstyrelsen har følgende kontaktoplysninger: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Alle 17, 2100 København Ø, tlf.nr. 35291000, www.erhvervsstyrelsen.dk