Berigtigelse af handel

Hvis du køber eller sælger ejendom via en ejendomsmægler, men ikke ønsker juridisk bistand til gennemgang eller udarbejdelse af købsaftale, tilbyder Kvik Bolighandel hjælp til berigtigelse af handlen.

Berigtigelse uden refusionsopgørelse omfatter:

  • Udarbejdelse og tinglysning af skøde
  • Koordinering af handlen, herunder korrespondance med købers og sælgers pengeinstitut
  • Kontrol af deponering af købesummen
  • Frigivelse af købesummen overfor sælger, når betingelserne herfor er opfyldte

Pris for villa, sommerhus eller ejerlejlighed uden lån på ejendommen – kr. 2.495,00
Pris for villa, sommerhus eller ejerlejlighed med lån på ejendommen – kr. 2.995,00

Berigtigelse med refusionsopgørelse omfatter:

  • Udarbejdelse og tinglysning af skøde
  • Koordinering af handlen, herunder korrespondance med købers og sælgers pengeinstitut
  • Udarbejdelse af refusionsopgørelse
  • Kontrol af deponering af købesummen
  • Frigivelse af købesummen overfor sælger, når betingelserne herfor er opfyldte

Pris for villa, sommerhus eller ejerlejlighed uden lån på ejendommen – kr. 3.495,00
Pris for villa, sommerhus eller ejerlejlighed med lån på ejendommen – kr. 3.995,00

Der tages forbehold om tillæg ved underskudshandel og ved debitorskifte af sikkerhed til ejerforening.
Tillæg ved tinglysning af skifteretsattest til efterlevende ægtefælle – kr. 995,00.
Ved erhvervsejendomme, landbrug og udstykningssager: Spørg efter pris.

For at undgå interessekonflikt rådgiver vi kun en af parterne i handlen.

Har du fundet boligen hos en ejendomsmægler og endnu ikke indgået en bindende købsaftale, anbefaler vi dig fuld køberrådgivning.

Mere information om berigtigelse:

Tinglysning af skøde:

Tinglysning af skødet foregår digitalt ved Tinglysningsretten og sikrer køber det retsmæssige ejerskab af ejendommen. Hvis sælger har lån i ejendommen, vil skødet i første omgang blive tinglyst med anmærkning om sælgers indestående lån. Når skødet er tinglyst, kan køber få sit nye lån tinglyst på ejendommen og i den forbindelse overtage den allerede betalte tinglysningsafgift på sælgers lån. Anmærkningerne på skødet fjernes efter, at sælgers lån er aflyst eller omdannet til afgiftspantebrev. Når skødet er anmærkningsfrit og handlens øvrige betingelser er opfyldte, kan købesummen frigives til sælger.

Tinglysningsafgift:

Når der skal tinglyses skøde på en fast ejendom, skal der betales en tinglysningsafgift til staten.

Tinglysningsafgiften beregnes som 0,6% af afgiftsgrundlaget, oprundet til nærmeste hundrede og tillagt en fast afgift på 1.660,00 kr. Afgiftsgrundlaget for villaer, sommerhuse og ejerlejligheder solgt i fri handel er ejerskiftesummen. Er der tale om en familiehandel er afgiftsgrundlaget ejerskiftesummen, dog minimum 85% af den offentlige vurdering. Køber og sælger kan frit aftale, hvem der betaler tinglysningsafgiften.

Herudover skal der betales tinglysningsafgift, hvis køber skal have tinglyst lån på ejendommen.

Tinglyst sikkerhed til ejerforeningen:

De fleste ejerforeninger kræver, at ejerlejlighedsejerne stiller sikkerhed for fællesudgifterne overfor ejerforeningen. Sikkerhedsstillelsen sker oftest ved tinglysning af ejerforeningens vedtægter eller i form af et ejerpantebrev. Hvis sikkerhedsstillelsen er tinglyst til den til enhver tid værende ejer af ejerlejligheden, skal der ikke ske debitorskifte ved overdragelsen. Hvis sikkerhedsstillelsen er tinglyst personligt, skal der ske et debitor/kreditorskifte.