+45 93 30 20 50 [email protected]

Ekspedition og tinglysning af din handel

Kvik Bolighandel

Din bolighandel – vores passion!

Kvik Bolighandel har mange års erfaring med skødeskrivning og rådgivning ved køb og salg af boliger. Vi udarbejder eller gennemgår handlens dokumenter, sørger for at alle aftaler overholdes og registrerer overdragelsen ved Tinglysningsretten.

Et samarbejde mellem Kvik Bolighandel ApS og Steensgaard Advokatanpartsselskab sikrer dig en enkel og letforståelig sagsbehandling på et højt fagligt niveau. Hos os får du kompetent boligrådgivning til en fast lav pris. Vi er klar, når du har brug for boligrådgivning og lover dig hurtig og kvik sagsbehandling. Vi har tid til dig og fuld fokus på din bolighandel.

Kort sagt – Vores viden og erfaring hjælper dig trygt og godt igennem din bolighandel.

Boligrådgivning foregår hovedsageligt online, hvorfor vi kan hjælpe dig uanset hvor i Danmark, du køber eller sælger bolig. Kontakt os i dag for en uforpligtende snak om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Køberrådgivning

Som køber af en ejendom bør du altid få din egen uvildige rådgiver til at gennemgå købsaftalen og handlens øvrige dokumenter. Sælgers ejendomsmægler er kun rådgiver for sælger. Som køberrådgiver for dig, sørger vi for, at du ikke får ubehagelige overraskelser efter købet. Hos Kvik Bolighandel har vi mange års erfaring med køberrådgivning.

Salg uden mægler (Selvsalg)

Hvis I som køber og sælger allerede har fundet hinanden, er det vigtigt at indgå en aftale, der sikrer begge parter deres rettigheder og forpligtelser. Selvom I er enige nu, skal I sikre jer mod de situationer, der kan opstå i fremtiden. Vi hjælper meget gerne med at skrive en købsaftale og sørge for berigtigelse af handlen, herunder registrering i tingbogen. For at undgå interessekonflikt rådgiver vi kun en af parterne i handlen. Læs mere om salg uden mægler (Selvsalg).

Familiehandel

I familiehandler er køber og sælger for det meste enige om de fleste vilkår for handlen. Vi hjælper jer videre og sørger for, at de indgåede aftaler overholdes og registrerer jeres overdragelse i den digitale tingbog. Vi rådgiver juridisk, f.eks. i forhold til købesum, overtagelsesdag og hensyntagen til øvrige familiemedlemmer.

For at undgå interessekonflikt rådgiver vi kun en af parterne i handlen. Læs mere om familiehandel her

Skødeskrivning/berigtigelse

Har du indgået en bindende købsaftale, hvor alle betingelser er opfyldte og har du ikke brug for yderligere juridisk rådgivning, hjælper Kvik Bolighandel med skødeskrivning eller berigtigelse af handlen.  

Vi koordinerer handlen med sagens øvrige parter, sørger for udarbejdelse og tinglysning af skøde, frigivelse til sælger og evt. refusionsopgørelse.

For at undgå interessekonflikt rådgiver vi kun en af parterne i handlen. Læs mere omkring skødeskrivning her.

Landbrug

Salg eller køb af landbrugsejendom adskiller sig på mange områder fra en hushandel. Muligheden for finansiering kan være anderledes og nogle landbrugsejendomme beskattes ved salg.

Herudover skal man blandt andet være opmærksom på anvendelsesmulighederne for arealet, købesummens fordeling, muligheden for at søge tilskud til arealet og opfyldelse af landbrugspligten.

Kvik Bolighandel har mange års erfaring med køb og salg af landbrugsejendomme.

 

Vi følger dig helt til dørs!

Er du ved at købe eller sælge en bolig og har brug for professionel rådgivning, så kontakt os.

Ydelser og priser

Er du blot interesseret i at læse mere om vores ydelser og se vores priser, så kan du klikke nedenfor.

Se priser

Jeg brugte Kvik Bolighandel til håndtering af købet af min ejerlejlighed i Virum. Det var en rigtig positiv oplevelse og jeg følte mig i trygge hænder, hele forløbet igennem. Prisen kan jeg heller ikke brokke mig over. Tak for en meget positiv oplevelse Susanne.

Dorthe Enger

Virum

Er du køber?


Køberrådgivning:
Kvik Bolighandel anbefaler alle der skal købe ejendom, at få professionel hjælp til boligrådgivningen. Kvik Bolighandel har mange års erfaring med køberrådgivning, hvor vi er din uvildige rådgiver og gennemgår handlens dokumenter, godkender købsaftalen og er tovholder for dig fra underskrift af købsaftalen til handlens afslutning.

Kvik Bolighandel kan hjælpe dig med køberrådgivning uanset, hvor i landet du køber bolig. Vi har erfaring fra bolighandler i hele landet og tilbyder f.eks. køberådgivning i Kolding, som er vores lokalområde og køberrådgivning i København, som er vores primære geografiske område.

Skødeskrivning/berigtigelse:
Har du ikke har brug for den juridiske gennemgang og rådgivning, hjælper Kvik Bolighandel med skødeskrivning eller berigtigelse af handlen. Her ydes ingen juridisk rådgivning, men vi sørger for alt det praktiske med at koordinere handlen med sagens øvrige parter, tinglysning af skødet og sikrer, at de økonomiske forpligtelser i handlen overholdes.

Kvik Bolighandel kan hjælpe dig med skødeskrivning uanset, hvor i landet du køber bolig. Vi har erfaring med skødeskrivning i hele landet og tilbyder f.eks. skødeskrivning i Kolding som er i vores lokalområde og skødeskrivning i København som er vores primære geografiske område.

 

Bolighandlens normale forløb og hvad du skal være opmærksom på som køber:

1. Købsaftalen indgås

Aftalerne om bolighandlen indgås i en købsaftale mellem sælger og køber.  Det er meget vigtigt, at der tilføjes et rådgiverforbehold i købsaftalen.

Rådgiverforbehold (advokatforbehold):

Du må gerne underskrive købsaftalen hos ejendomsmægleren, inden du kontakter os. Du skal bare sikre dig, at købsaftalen indeholder et rådgiverforbehold. Det betyder, at handlen kun gælder, hvis din rådgiver kan godkende handlen indenfor en fastsat frist. Hvis du underskriver købsaftalen uden at have styr på finansieringen af handlen, bør du også få ejendomsmægleren til at indsætte et forbehold om bankens godkendelse af handlen.

Hvis køber – som følge af rådgiverens manglende godkendelse – træder tilbage fra handlen, koster dette ikke noget (heller ikke en godtgørelse på 1% af købesummen jf. afsnittet ”Fortrydelsesret”). Normalt behøver rådgiveren heller ikke at begrunde, hvorfor køber ønsker at træde tilbage fra handlen.

Fortrydelsesret:

Køber har en lovbestemt fortrydelsesret på 6 hverdage ved køb af fast ejendom i medfør af Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelses af fast ejendom. Reglerne om fortrydelsesret gælder, hvis man er forbruger i lovens forstand (boligen skal hovedsageligt tjene til beboelse for køberen). Der er ingen fortrydelsesret ved køb af landbrugsejendom, der er undergivet landbrugspligt. Heller ikke selvom handlen er betinget af landbrugspligtens ophævelse.

Hvis køber fortryder købet inden fortrydelsesfristens udløb, skal køber betale en godtgørelse på 1% af den aftalte købesum til sælger. Godtgørelsen skal betales til sælger inden fortrydelsesfristens udløb.

2. Godkendelse af handlen

Ejendomsmægleren sender alle handlens dokumenter til os. Vi gennemgår købsaftalen og de medfølgende bilag og foretager en juridisk vurdering. Hvis der er behov for det, indhentes yderligere oplysninger.

Advokat Jens Steensgaard afholder et telefonmøde med dig som køber, hvor du får vores juridiske vurdering af handlen. Du vil blive rådgivet om de forhold i købsaftalen, du skal være specielt opmærksom på.

Herefter godkender vi handlen overfor ejendomsmægleren, evt. med de forbehold, som vi er blevet enige om under telefonmødet.

Tilstandsrapport og elinstallationsrapport:

En tilstandsrapport beskriver bygningens fysiske tilstand, herunder skader og tegn på skader. Tilstandsrapporten udarbejdes af en beskikket bygningssagkyndig.

Skaderne på bygningen angives ved hjælp af følgende karakterer:

K0 = Kosmetisk skade

K1 = Mindre alvorlig skade

K2 = Alvorlig skade

K3 = Kritisk skade

UN = Bør undersøges nærmere

Ejerskifteforsikring:

En ejerskifteforsikring dækker skjulte skader, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten. Er der tale om en skade, som dækkes af andre forsikringer (f.eks. husforsikringen), dækker ejerskifteforsikringen ikke.

Prisen på ejerskifteforsikringen fremgår af det tilbud, du modtager. Prisen afhænger af boligens størrelse, alder og købesum. Sælger er forpligtet til at betale halvdelen af ejerskifteforsikringen (basisbeløb), hvis du vælger at tegne forsikringen.

Ejerskifteforsikringen skal være tegnet, inden du overtager boligen.

Husforsikring:

Du skal også sørge for at tegne en forsikring mod brand og storm. Dækningen af forsikringen kan variere meget fra selskab til selskab, så vær opmærksom.

3. Finansiering af bolighandlen

I samarbejde med din bank, sørger vi for, at de finansielle aftaler overholdes:

– Udbetalingen deponeres i sælgers bank eller hos ejendomsmægleren.

– Køber stiller i de fleste bolighandler bankgaranti for den resterende del af købesummen. Bankgarantien afløses på overtagelsesdagen af en kontant deponering.

– Hvis der ikke er stillet bankgaranti, deponeres restkøbesummen på overtagelsesdagen.

4. Tinglysning af skøde på ejendommen

Når købsaftalen er godkendt uden forbehold, fortrydelsesfristen er udløbet og bankgaranti er stillet eller købesummen er deponeret, kan skødet tinglyses på ejendommen. Det foregår digitalt, hvor sælger og køber underskriver med NEM-id. Hvis du ikke har NEM-id, skal der registreres en tinglysningsfuldmagt på ejendommen, hvilket vi selvfølgelig hjælper dig med.

I langt de fleste tilfælde, vil skødet blive tinglyst inden overtagelsesdagen. Hvis der er gæld på ejendommen, vil skødet i første omgang blive tinglyst med retsanmærkning om sælgers indestående lån. Når det er sket, kan købers nye lån blive tinglyst på ejendommen. Herefter aflyses sælgers lån og anmærkningen på skødet fjernes.

Det koster en tinglysningsafgift til staten, når skødet tinglyses. Tinglysningsafgiften beregnes som en variabel afgift på 0,6% af købesummen (ved landbrug/erhverv dog den højeste værdi af enten købesummen eller ejendomsvurderingen). Dette beløb oprundes til nærmeste hundrede og tillægges en fast afgift på 1.660 kr. Som køber skal du være opmærksom på, om det er dig eller sælger, der skal betale tinglysningsafgiften. Eller om det er aftalt, at afgiften skal deles mellem jer.

5. Overtagelsesdag

På overtagelsesdagen foretages der aflæsning af boligens forbrugsmåler. Sædvanligvis er det ejendomsmægleren, der sørger for at meddele ejerskiftet til forsyningsvirksomhederne.

Nøglen udleveres først til dig, når du har opfyldt betingelserne i købsaftalen. Det vil sige, at købesummen skal være deponeret og i mange handler kræves det også, at du har underskrevet det digitale skøde og betalt din andel af tinglysningsafgiften. Vilkårene for nøgleoverdragelsen kan være forskellige – vi rådgiver dig naturligvis undervejs.

Når du har fået nøglen overdraget, er det en god idé at gennemgå boligen og tjekke, om alt er som det skal være, herunder om de medfølgende hårde hvidevarer er funktionsdygtige. Hvis der er fejl og mangler ved boligen, skal der ske reklamation omgående. Kontakt os, hvis du er i tvivl.

6. Refusionsopgørelse

En refusionsopgørelse er en opgørelse over det økonomiske mellemværende mellem sælger og køber på overtagelsesdagen. Typisk indeholder refusionsopgørelsen fordeling af ejendomsskatter, vand, renovation, grundejerforening, ejerskifteforsikring og evt. olie. Den der berigtiger handlen, sørger normalt for udarbejdelse af refusionsopgørelsen.

7. Afslutning af handlen

Når skødet er tinglyst uden anmærkninger og alle øvrige aftaler er opfyldt, frigives den deponerede købesum til sælger. Handlen afsluttes overfor alle parter.

Er du sælger?


Sælgerrådgivning:
Hvis du har solgt din bolig med hjælp fra en ejendomsmægler, er det typisk ejendomsmægleren, der udfærdiger købsaftalen. Kvik Bolighandel tilbyder sælgerrådgivning, hvor vi godkender og rådgiver om de juridiske konsekvenser af handlen og sørger for berigtigelse.

Skødeskrivning/berigtigelse:
Hvis du ikke har brug for den juridiske gennemgang og rådgivning, hjælper Kvik Bolighandel med skødeskrivning og berigtigelse af handlen. Her ydes ingen juridisk rådgivning, men vi sørger for alt det praktiske med at koordinere handlen med sagens øvrige parter, tinglysning af skødet og sikrer, at de økonomiske forpligtelser overholdes.

Selvsalg/salg uden mægler:
Hvis du selv har fundet køberen til din bolig, kan Kvik Bolighandel hjælpe med udarbejdelse af købsaftale, indhentelse af oplysninger og dokumenter, skødeskrivning og berigtigelse af handlen. Kvik Bolighandel rådgiver ved selvsalg af boliger i hele landet, uanset om du har indgået aftale om selvsalg i Kolding, som er i vores lokalområde eller om du har indgået aftale om selvsalg i København eller andre steder i Danmark.

 

 

 

Bolighandlens normale forløb og hvad du skal være opmærksom på som sælger:

1. Formidlingsaftalen indgås

En formidlingsaftale er den skriftlige aftale mellem dig og din ejendomsmægler, som giver ejendomsmægleren ret til at sælge din bolig. Aftalen skal være skriftlig og indeholder typisk bestemmelser om udbudspris, aftaleperiode, ejendomsmæglerens honorar mv.

Allerede nu skal du være opmærksom og inden du underskriver formidlingsaftalen, skal du læse den grundigt igennem og vide præcis, hvad du skriver under på:

– Er du enig i udbudsprisen?

– Hvad skal ejendomsmægleren have i honorar?

– Betaler du selv for annonceringen eller er der et fast markedsføringshonorar?

– Hvad koster det, hvis du ønsker at opsige formidlingsaftalen?

– Hvem berigtiger handlen, når boligen er solgt? (1)se nærmere forklaring nedenunder

– Svarer salgsbudgettet til dine forventninger? (2) se nærmere forklaring nedenunder

1) Hvem berigtiger bolighandlen, når ejendommen bliver solgt?

Berigtigelse af en bolighandel betyder, at gennemføre handlen i overensstemmelse med de aftalte vilkår, herunder tinglysning af skødet. Sælger skal have sine penge og køber skal registreres som ejer (have skødet tinglyst).

2) Salgsbudget.

Salgsbudgettet viser dine indtægter og udgifter ved salget og dermed det budgetterede overskud eller underskud ved en handel til den udbudte pris.

Det koster en tinglysningsafgift til staten, når skødet tinglyses. Tinglysningsafgiften beregnes som en variabel afgift på 0,6% af købesummen (ved landbrug/erhverv dog den højeste værdi af enten købesummen eller ejendomsvurderingen). Dette beløb oprundes til nærmeste hundrede og tillægges en fast afgift på 1.660 kr.

Som sælger skal du være opmærksom på, om det er dig eller køber, der skal betale tinglysningsafgiften. Eller om det er aftalt, at afgiften skal deles mellem jer.

2. Mægleren udarbejder dokumenterne og sætter ejendommen til salg

Når formidlingsaftalen er underskrevet, indhenter ejendomsmægleren de nødvendige dokumenter og oplysninger for at sætte ejendommen til salg. Der udarbejdes en salgsopstilling med en oversigt over ejendommens økonomiske forhold og en beskrivelse af ejendommen.

Ejendomsmægleren offentliggør, at boligen ønskes solgt og der sker annoncering som aftalt, typisk via nettet, sociale medier og avisannoncer.

3. Købsaftalen indgås

Når ejendomsmægleren har fundet en køber, indgås aftalen om bolighandlen i en købsaftale mellem sælger og køber. 

Oplysninger i købsaftalen:

Som sælger er det meget vigtigt, at købsaftalen indeholder alle de nødvendige oplysninger. Gør den ikke det, risikerer du bagefter at kunne drages til ansvar for forhold på den solgte ejendom.

Som sælger bør du altid – så vidt det er muligt – fremlægge tilstandsrapport og elinstallationsrapport.

Tilstandsrapport og elinstallationsrapport:

En tilstandsrapport beskriver bygningens fysiske tilstand, herunder skader og tegn på skader. Tilstandsrapporten udarbejdes af en beskikket bygningssagkyndig.

Skaderne på bygningen angives ved hjælpe af følgende karakterer:

K0 = Kosmetisk skade

K1 = Mindre alvorlig skade

K2 = Alvorlig skade

K3 = Kritisk skade

UN = Bør undersøges nærmere

Ejerskifteforsikring:

En ejerskifteforsikring dækker skjulte skader, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten.

Som sælger er du forpligtet til at betale halvdelen af ejerskifteforsikringen (basisbeløb), hvis køber vælger at tegne ejerskifteforsikring.

Ejerskifteforsikringen skal være tegnet, inden køber overtager boligen.

Rådgiverforbehold (advokatforbehold):

De fleste købere får indsat et rådgiverforbehold i købsaftalen. Det betyder, at handlen kun gælder, hvis købers rådgiver kan godkende handlen indenfor en fastsat frist. Hvis køber – som følge af rådgiverens manglende godkendelse – træder tilbage fra handlen, kan dette ske uden at betale sælger en godtgørelse på 1% (se mere uden ”Fortrydelsesret”). Normalt behøver rådgiveren heller ikke at begrunde, hvorfor køber ønsker at træde tilbage fra handlen.

På samme måde kan du som sælger få tilføjet et rådgiverforbehold i købsaftalen, hvis du ønsker din egen rådgiver til at godkende handlen.

Hvis din bank ikke på forhånd har godkendt salget, bør du også få indsat et forbehold om bankens godkendelse af handlen.

Fortrydelsesret:

Køber har en lovbestemt fortrydelsesret på 6 hverdage ved køb af fast ejendom i medfør af Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelses af fast ejendom. Reglerne om fortrydelsesret gælder, hvis man er forbruger i lovens forstand (boligen skal hovedsageligt tjene til beboelse for køberen). Der er ingen fortrydelsesret ved køb af landbrugsejendom, der er undergivet landbrugspligt. Heller ikke selvom handlen er betinget af landbrugspligtens ophævelse.

Hvis køber fortryder købet inden fortrydelsesfristens udløb, skal køber betale en godtgørelse på 1% af den aftalte købesum til sælger. Godtgørelsen skal betales til sælger inden fortrydelsesfristens udløb.

Salgsprovenuberegning:

Når boligen er solgt, kender mægler salgsprisen og de faktiske udgifter og indtægter ved handlen. Salgsbudgettet opdateres derfor til en salgsprovenuberegning.

4. Finansiering af bolighandlen

I samarbejde med din og købers bank, sørger vi for, at de finansielle aftaler overholdes:

– Udbetalingen deponeres i din bank eller hos ejendomsmægleren.

– Køber stiller i de fleste bolighandler bankgaranti for den resterende del af købesummen. Bankgarantien afløses på overtagelsesdagen af en kontant deponering.

– Hvis der ikke er stillet bankgaranti, deponeres restkøbesummen på overtagelsesdagen.

5. Tinglysning af skøde på ejendommen

Når købsaftalen er godkendt uden forbehold, fortrydelsesretten er udløbet og bankgaranti er stillet eller købesummen er deponeret, kan skødet tinglyses på ejendommen. Det foregår digitalt, hvor sælger og køber underskriver med NEM-id. Hvis du ikke har NEM-id, skal der registreres en tinglysningsfuldmagt på ejendommen, hvilket vi selvfølgelig hjælper dig med.

I langt de fleste tilfælde, vil skødet blive tinglyst inden overtagelsesdagen. Hvis der er gæld på ejendommen, vil skødet i første omgang blive tinglyst med retsanmærkning om dine indestående lån. Når det er sket, kan købers nye lån blive tinglyst på ejendommen. Herefter aflyses dine lån og anmærkningen på skødet fjernes.

Som sælger er det vigtigt, at den der berigtiger handlen, udfører arbejdet hurtigst muligt. Købesummen frigives nemlig først til dig, når skødet er tinglyst uden anmærkninger og øvrige aftaler er opfyldte.

6. Overtagelsesdag:

På overtagelsesdagen foretages der aflæsning af boligens forbrugsmåler. Sædvanligvis er det ejendomsmægleren, der sørger for at meddele ejerskiftet til forsyningsvirksomhederne.

Nøglen udleveres først til køber, når køber har opfyldt betingelserne i købsaftalen. Det vil sige, at købesummen skal være deponeret og i mange handler kræves det også, at køber har underskrevet det digitale skøde og betalt sin andel af tinglysningsafgiften. Vilkårene for nøgleoverdragelsen kan være forskellige – vi rådgiver dig naturligvis undervejs.

7. Refusionsopgørelse

En refusionsopgørelse er en opgørelse over det økonomiske mellemværende mellem sælger og køber på overtagelsesdagen. Typisk indeholder refusionsopgørelsen fordeling af ejendomsskatter, vand, renovation, grundejerforening, ejerskifteforsikring og evt. olie. Den der berigtiger handlen, sørger normalt for udarbejdelse af refusionsopgørelsen.

8. Afslutning af handlen

Når skødet er tinglyst uden anmærkninger og alle øvrige aftaler er opfyldt, frigives den deponerede købesum til sælger. Handlen afsluttes overfor alle parter.

Kontakt os i dag, for en uforpligtende snak

15 + 4 =